Головна‎ > ‎

Мета і завдання ОГФ України ОГП ДК

Метою об’єднання формувань є створення єдиної системи організації діяльності та взаємодії громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону на території України: по виконанню правової основи діяльності громадських формувань у сприянні органам самоврядування на місцях,територіальним правоохоронним органам, Прикордонній службі та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні і припиненні адміністративних правопорушень та злочинів, захисті життя і здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення, які поряд з державними правоохоронними органами:

  • ведуть боротьбу з порушеннями громадського порядку і правил колективного співжиття,
  • беруть участь у запобіганні й припиненні правопорушень,
  • беруть участь в охороні державної та особистої власності, 
  • роз’яснюють населенню закони України.

Під їх керівництвом та координацією:

  • створюються на добровільних засадах з передових громадян за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, будовах, транспорті, в колгоспах, установах, організаціях, навчальних закладах, житлово-експлуатаційних конторах, будинкових управліннях, гуртожитках тощо, пункти охорони порядку.

Кожне ГФ ОГП ДК очолюють командир і його заступники, які обираються відкритим голосуванням на загальних зборах представників-засновників.

Громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення та їх осередками керують місцеві виконавчі Ради та їхні виконкоми. Для оперативного керівництва роботою громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення та його осередками в межах області, району, міста, селища або села утворюються відповідні штаби з представників громадських формувань.

В ряди представників ОГФ України на добровільній основі можуть вступити інші громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення, Київське міське громадське формування, Севастопольське міське громадське формування, які з моменту вступу приймають на себе повноваження представництва ОГФ України ОГП ДК на території  в межах своєї статутної діяльності.

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення, які поряд з державними правоохоронними органами ведуть боротьбу з порушеннями громадського порядку і правил колективного співжиття, беруть участь у запобіганні й припиненні правопорушень, охороні державної та особистої власності, роз'яснюють населенню  закони України.  Під їх керівництвом та координацією створюються на добровільних засадах з передових громадян за виробничо-територіальним принципом на підприємствах, будовах, транспорті, в колгоспах,  установах, орг-ціях, навчальних закладах, житлово-експлуатаційних конторах, будинкових управліннях, гуртожитках тощо, пункти охорони порядку. Кожне ГФ ОГП ДК очолюють командир і його заступники, які обираються відкритим голосуванням на загальних зборах представників-засновників . Громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення та їх осередками керують місцеві виконавчі Ради  та їхні виконкоми. Для оперативного керівництва роботою громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону обласного значення та його осередками в межах області, району, міста, селища або села утворюються відповідні штаби з представників  громадських формувань. Організація й діяльність ГФ ОГП ДК на території України визначаються відповідно до Закону України №1835-III від 22.06.2000 року  «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», ст. 1, Постанови КМУ 1872 від 20.12.2000 року "Про затвердження типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.