Розпорядження КМ України 1478

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21 липня 2010 р. N 1478-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку

1. Затвердити план заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Міністерству внутрішніх справ і Адміністрації Державної прикордонної служби забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 21 липня 2010 р. N 1478-р


ПЛАН

заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку

1. Провести за участю керівників правоохоронних органів, представників органів місцевого самоврядування та громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі - громадські формування) наради з питань виконання Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 ) та Указу Президента України від 19 липня 2005 р. N 1119 ( 1119/2005 ) "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", за результатами яких розробити спільні плани заходів щодо забезпечення правопорядку та внести відповідні зміни до регіональних програм профілактики правопорушень.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби.

IV квартал 2010 року.


2. Розглядати під час складання проектів місцевих бюджетів питання щодо можливості виділення коштів для забезпечення діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.


3. Розглянути питання щодо можливості введення в межах існуючої чисельності та фонду оплати праці в апаратах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій посади інструктора з питань роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 73 ( 73-2006-р ) "Питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону".

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

III квартал 2010 року.


4. Вжити заходів до:

забезпечення дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості, їх громадських помічників службовими приміщеннями, засобами зв'язку та оргтехнікою.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

III квартал 2010 р.;

введення в міських, районних управліннях (відділах) органів внутрішніх справ посади інспектора по роботі з населенням та громадськими формуваннями в межах затвердженої штатної чисельності, укомплектування зазначених вакантних посад, заборонивши їм виконання завдань, які не відповідають функціональним обов'язкам.

МВС.

IV квартал 2010 року.


5. Проводити серед населення роз'яснювальну роботу щодо необхідності участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю, за результатами якої подавати органам місцевого самоврядування пропозиції про утворення при кожній сільській, селищній раді громадських формувань, відбір громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Постійно.


6. Розробити з урахуванням оперативної обстановки маршрути патрулювання населених пунктів особовим складом міліції разом із членами громадських формувань і внести їх до плану комплексного використання сил та засобів органів внутрішніх справ з метою забезпечення правопорядку в місцях масового перебування громадян.

МВС.

III квартал 2010 року.


7. Розглянути питання щодо утворення або відновлення діяльності громадських формувань на підприємствах, в установах та організаціях, вищих навчальних закладах, організації їх матеріально-технічного забезпечення і стимулювання роботи.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Протягом 2010 року.


8. Проводити моніторинг:

ефективності діяльності громадських формувань, за результатами якого розглядати питання щодо доцільності їх подальшого функціонування.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби.

Постійно;

громадської думки щодо діяльності громадських формувань, їх участі у забезпеченні правопорядку, за результатами якого приймати відповідні рішення щодо вдосконалення їх діяльності.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Постійно.


9. Проводити щокварталу звітування керівників громадських формувань за участю дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості, представників Держприкордонслужби (у межах контрольованих прикордонних районів), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на загальних зборах громад щодо участі в забезпеченні правопорядку, захисту прав і свобод громадян.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Постійно.


10. Організувати в засобах масової інформації цикли передач та спеціальні рубрики про позитивний досвід діяльності громадських формувань з метою популяризації їх діяльності, забезпечення співпраці населення з правоохоронними органами.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

Постійно.

{ Тeкcт взято з сайта BPУ }

Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради © 1996-2010