Символіка ОГФ

Знак ОГФ України


Нарукавна пов'язкаQR - code OGF UKRAJNE OGP DK використовується
у вигляді знаку відрізнення на автомобілях належних до складу
центрального штабу і застосовується за його письмовим дозволом.
(застосування без належно оформленого дозволу карається відповідно діючого законодавства України)