Статут ОГФ України ОГП ДК та додатки до нього

Статут ОГФ України ОГП ДК та додатки до нього:
Положення про громадську цивільну службу,
Положення про посвідчення члена, представника, працівника ОГФ України ОГП ДК,
Положення про спеціальний одяг та знаки розрізнення керівного та робочого складу громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК


Додаток до Статуту ОГФ України ОГФ України ОГП ДК № 1

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСВІДЧЕННЯ

ПРАЦІВНИКА, ПРЕДСТАВНИКА І ЧЛЕНА ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЙОГО КОЛЕКТИВНИХ УЧАСНИКІВ ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

розробленого згідно зразку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1872 від 20.12.2000 р.«Про типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланку посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №1402 від 04.09.2003 р.»

1. Загальні положення

2. Порядок видачі посвідчення особі

3. Порядок заповнення посвідчення особи

4. Опис бланків посвідчень

1. Загальні положення

1.1. Документом, підтверджуючим повноваження працівника, члена і представника Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону (далі ОГФ України ОГП ДК) є посвідчення зразок якого розроблено згідно зразку затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1872 від 20.12.2000 р. «Про типовий статут громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланку посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №1402 від 04.09.2003 р.» .

1.2. Положення про посвідчення особи працівника, члена і представника ОГФ України ОГП ДК (далі - Посвідчення) регламентує порядок видачі, заміни, обліку, заповнення посвідчень, користування їми, а також відповідальність за пошкодження, втрату і недбале зберігання.

1.3. Посвідчення працівника, представника і члена ОГФ України ОГП ДК, що перебуває на громадській цивільній службі, є документом, що засвідчує особу і належність працівника, представника і члена до ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів.

1.4. Посвідчення працівника, представника і члена ОГФ України ОГП ДК дійсне на всій території України у середині структур ОГФ України ОГП ДК.

1.5. Посвідчення працівника, представника і члена ОГФ України ОГП ДК не замінює паспорт громадянина України та не надає власнику ніяких пільг для проїзду в автомобільному транспорті загального користування, метро, залізничному, річковому та повітряному транспорті .

1.6. Посвідчення працівника, представника і члена ОГФ України ОГП ДК, виготовляється і реєструється в базах обліку ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів, а також по місцю реєстрації первинного структурного підрозділу, реєстраційним відділом ОГФ України ОГП ДК і вручається власнику після проходження ним кваліфікаційної атестації в територіальному органі внутрішніх справ по місцю його проживання, роботи, навчання чи виконання їм статутних обов’язків по охороні порядку, про що робиться відповідний запис в журналах обліку видачі посвідчень працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК по кожній базі персональних даних ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів.

1.7. Бланк посвідчення працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК по кожній базі персональних даних ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів виготовляється по єдиному для всіх зразку і заповнюється на українській мові.

1.8. Працівник, представник і член ОГФ України ОГП ДК несе персональну відповідальність за збереження виданого йому посвідчення. За псування, втрату, недбале зберігання посвідчення і передачу його іншим особам винні притягуються до відповідальності.

1.9. Посвідчення, працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК по кожні базі персональних даних ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів, звільнених з громадської цивільної служби або виключених із списків особового складу, по будь яким причинам, вилучається відповідальним працівником по роботі з кадровим складом.

1.10. Вилучене посвідчення підлягає знищенню, про що складається доповідна записка, яка реєструється у реєстраційному відділі ОГФ України ОГП ДК.

2. Порядок видачі посвідчення працівникам, представникам і членам ОГФ України ОГП ДК по кожні базі персональних даних ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів

2.1. Для вступу в склад громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів, кандидатом особисто чи через поштове відправлення з повідомленням в реєстраційний відділ ОГФ України ОГП ДК подається пакет документів а саме:

І) Дозвіл на використання персональних даних фізичної особи для проведення реєстрації в базах даних: загальної структури ОГФ України, місцевого самоврядування, органах внутрішніх справ - по місцю проживання, роботи чи навчання, або виконання обов’язків статутної діяльності працівником, представником, або членом ОГФ України ОГП ДК.

ІІ) Заяву про вступ в ОГФ України ОГП ДК, через його колективних учасників та їх структурних підрозділів (встановленого зразка наданого на офіційному сайті ОГФ ОГП ДК).

ІІІ) Копію особистих паспортних даних .

ІV) Копію індетифікаційного коду платника податків.

V) Копію документу підтверджуючого отримання спеціального звання в силових структурах України, збройних силах України чи Державній прикордонній

службі України ( за наявністю).

VI) Особисте кольорове фото розміром 3х4 (1 шт.).

VII) Копію документа про професійну, або вищу освіту ( за наявністю).

VIII) Довідку з місця постійної роботи, за наявністю займання керівних посад в підприємствах, організаціях, установах, закладах різних форм власності з вказівкою чисельності трудового колективу.

2.2. Після вивчення та за результатами перевірки, на протязі одного календарного місяця з моменту отримання вище вказаного пакету документів, реєстраційним відділом ОГФ України ОГП ДК, сповіщається кандидата про його можливість, чи не можливість приймати участь в діяльності громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК.

2.3. Кандидату надається право сплатити добровільний внесок для забезпечення статутної діяльності територіального підрозділу ОГФ України ОГП ДК, після пред’явлення квитанції про сплату добровільного внеску кандидата направляють для проходження кваліфікаційної атестації в територіальний орган внутрішніх справ по місцю його проживання, роботи, навчання, або виконання їм статутних обов’язків по охороні порядку.

2.4. Після успішного отримання кваліфікаційного атестату працівнику, представнику, або члену ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників та їх структурних підрозділів видається посвідчення, символічна відзнака ОГФ України ОГП ДК, нарукавна повязка, та надається право використання на спеціальному одязі знаків розрізнення спеціального звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК.

2.5. Особистий жетон, спеціальний одяг, знаки розрізнення спеціального звання, портмоне ОГФ України ОГП ДК працівники, представники, і члени можуть придбати в господарському відділі ОГФ України за особистий рахунок при наявності посвідчення.

2.6. При присвоєнню працівнику, представнику, і члену нового спеціального звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК на умовах передбачених Положенням про спеціальні звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК, або підвищення спеціального військового звання по місцю військового, спеціального обліку співробітників силових структур України, Державної прикордонної служби України, також при заміщенні керівних посад у середині структури ОГФ України ОГП ДК, у випадках непридатності використання без вини власника та у випадках зміни призвища, імя, по батькові чи наявність помилки при виготовленні на підставі письмового звернення власника проводится безкоштовна заміна посвідчення. В інших випадках не передбачених в п.2.6. Положення, посвідчення виготовляться за кошти власника.

2.7. Перереєстрація посвідчень на новий термін дії провадиться на умовах що і при вступі в ОГФ України ОГП ДК, через його колективних учасників та їх структурних підрозділів і сплати річних добровільних внесків без додаткової кваліфікаційної атестації в органах внутрішніх справ, при цьому номер посвідчення присвоюється згідно нової реєстрації в базах даних. Також перереєстрація посвідчень на безкоштовній основі проводиться у випадках внесення змін будь яких назв підрозділів ОГФ України ОГП ДК, створення , або закриття структурних підрозділів.

2.8. Виготовлення посвідчення для працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК, і його колективних учасників та їх структурних підрозділів проводить реєстраційним відділом ОГФ України ОГП ДК з реєстрацією в відповідних базах даних структури ОГФ України ОГП ДК, органах місцевого самоврядування по місцю реєстрації територіальних структурних підрозділів та органах внутрішніх справ по місцю здійснення статутної діяльності.

2.9. Видача посвідчень працівникам, представникам і членам ОГФ України ОГП ДК, і його колективних учасників та їх структурних підрозділів проводиться керівництвом структурних підрозділів по місцю проживання, роботи, навчання, або виконання статутних обов’язків по охороні порядку.

2.10. Посвідчення є власністю ОГФ України ОГП ДК і по закінченню терміну дії підлягають поверненню в реєстраційний відділ ОГФ України ОГП ДК.

2.11. У випадках втрати, або пошкодження з вини власника, виготовлення нового посвідчення провадиться після з’ясування обставин втрати, або пошкодження. При наявності вини власника питання про відновлення посвідчення розглядається керівництвом структурного підрозділу і виготовляється на підставі прийнятого рішення за рахунок власника.

3. Порядок заповнення посвідчення працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК

3.1. Заповнення даних посвідчення працівників, представників і членів громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК провадиться відповідальними посадовими особами реєстраційного відділу ОГФ України ОГП ДК, на підставі затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України « Про типовий статут громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланку посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України №1402 від 04.09.2003 р.» та порядку реєстрації по базам відповідних структурних підрозділів, колективних учасників і ОГФ України ОГП ДК.

3.2. Опис внутрішнього вигляду посвідчення: У верхній частині посвідчення по краям зображення зліва малого герба України справа зображення герба обласного центру, між ними написи «Об’єднання громадських формувань України» і Назва обласного регіону під ними напис на червоному фоні «охорона громадського порядку і державного кордону під червоним фоном зліва вказаний загальний вигляд реєстраційного номеру: по варіанту 1 - №000/КХ00/0000АІ/00000UA, по варіанту 2 -№0000АІ/00000UA, по варіанту 3 - №00000UA, який розмежовується на порядковий порядку структурного підрозділу (000), індекс структурного підрозділу за місцем реєстрації (КХ00), № реєстрації бо базі колективного учасника 0000АІ, № реєстрації по базі ОГФ України ОГП ДК (00000UA), по центру посвідчення внесене Призвіще, Ім’я, По батькові власника, справа від призвіща розміщена голографічне захисне покриття у вигляді прапору ОГФ розміром 10х20 мм з переливающимися кольоровими відтінками та написом «Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону» «в центрі захисного покриття зображено символіку ОГФ України з обох боків якої напис на англійській мові «OGF UA», нижче приз віща розміщується спеціальне звання присвоєне на підставі Положення про спеціальні звання і знаки розрізнення керівного і робочого складу ОГФ України ОГП ДК і його колективних учасників та їх структурних підрозділів посада при її наявності, назва територіального первинного структурного підрозділу , дані про рішення органу місцевого самоврядування по місцю реєстрації первинного структурного підрозділу колективного учасника ОГФ України ОГП ДК з його гербовою печаткою, зліва розміщено фото Власника посвідчення закріплене в правому верхньому куту печаткою ОГФ України ОГП ДК, під фото розміщено дата видачі та термін дії посвідчення.

3.3. Опис лицьової сторони посвідчення: Лицьва сторона посвідчення має загальний фон Українського Державного прапору, на синьому фоні в центрі зображення символіки ОГФ України ОГП ДК у вигляді червоної восьмикутної зірки, під зіркою на жовтому фоні напис синього , червоного , чорного кольору «Посвідчення представника Об’єднання громадських формувань України наділеного правами та обов’язками, передбаченими Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» конт.тел.чергової частини ОГФ України ОГП ДК (044) 3320790.

3.4. Фото власника посвідчення вставляється разом із зображенням спеціального одягу і спеціальними знаками розрізнення керівного і робочого складу представників і членів ОГФ України ОГП ДК діючих на момент виготовлення посвідчення.

4. Опис розмірів бланку посвідчення та використаних технологій і матеріалів

4.1. Посвідчення працівників, представників і членів ОГФ України ОГП : размір - 85х55мм, розташування - горизонтальне, об’єм – 1 пластикова картка, на яку гарячим способом наноситься всі зображення з обох боків відповідно описам.

4.2. Обкладинка (портмоне) – натуральна шкіра, колір обкладинки – темно коричневий, напис ОГФ України ОГП ДК та зображення символіки виконано золотистим кольором, має три відділення з прозорою плівкою всередині.

4.3. Виготовлення посвідчень працівникам, представникам і членам ОГФ України ОГП ДК, і його колективних учасників та їх структурних підрозділів без проведення реєстрації в базі та відмінностями з описом вважається підробкою документів. За підробку документів передбачається кримінальна відповідальність згідно законодавства України.

4.4. При наявності посвідчення працівники, представники і члени ОГФ України ОГП ДК, і його колективних учасників та їх структурних підрозділів можуть звернуться за реєстрацією особистого жетона «Охорона порядку»

4.5. Працівники, представники і члени ОГФ України ОГП ДК, і його колективних учасників та їх структурних підрозділів користуються посвідченнями та особистими жетонами виключно для ведення статутної діяльності у термін дії повноважень вказаному у посвідченні.

4.6. За використання не дійсного посвідчення з метою отримання особистого прибутку, чи інших дій не передбачених статутними обов’язками, винні несуть кримінальну відповідальність згідно законодавства України.


Затверджено рішеням конференції ОГФ України ОГП ДК додаток до протокол № 1.001 від 15.09.2008 року.Додаток до Статуту ОГФ України ОГФ України ОГП ДК № 2

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську цивільну службу працівників, представників і членів Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону та спеціальні звання громадської цивільної служби працівників, представників і членів Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону

Громадська цивільна служба в ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасниках і їх структурних підрозділах - це напрямок діяльності спорідненій основній статутній діяльності та направленої на підготовку покоління, здатного протистояти всім негодам наближаючогося століття, не розмініючи внутрішню культуру свого народу, свого цілостного миророзуміння при будь яких зовнішніх впливах.


Спеціальні звання громадської цивільної служби працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК та умови їх застосування.

Спеціальні звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК застосовуються для розрізнення керівного та робочого складу Спілки (далі – звання ОГФ України ОГП ДК), привласнюються громадянам відповідно до їх освіти та посади на постійному місці роботи, що заміщається, в межах групи посад громадської цивільної служби при вступі фізичної особи до складу ОГФ України ОГП ДК , або його самостійних підрозділів, колективних учасників.

Громадянам, обраним на керівні посади ОГФ України ОГП ДК, що заміщають посади громадської цивільної служби без обмеження терміну повноважень, спеціальні звання надаються за уявленням значимості займаємої посади, результатами кваліфікаційного іспиту, або результатами особистого вкладу в розвиток діяльності на підставі рішення постійно діючої робочої групи ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби вищої почесної групи, а саме:

А) керівнику Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону обраного за рішенням конференції залежно від кількості залучених до діяльності працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК та їх статусу - надається спеціальне звання громадської цивільної служби генерал-майор ОГФ України ОГП ДК , генерал-лейтенант ОГФ України ОГП ДК, генерал-полковник ОГФ України ОГП ДК, головний генерал ОГФ України ОГП ДК;

Б) заступникам керівника Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону обраних за рішенням постійної робочої групи та залежно від кількості залучених до діяльності працівників, представників і членів ОГФ України ОГП ДК і їх статусу - надається спеціальне звання громадської цивільної служби генерал-майор ОГФ України ОГП ДК , генерал-лейтенант ОГФ України ОГП ДК, генерал-полковник ОГФ України ОГП ДК.

4. Керівники державних підприємств, або підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 6000-9999 і більше

чоловік -надається спеціальне звання громадської цивільної служби генерал-полковник ОГФ України ОГП ДК

5. Керівники державних підприємств, або підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 3000-5999 чоловік -

надається спеціальне звання громадської цивільної служби генерал-лейтенант ОГФ України ОГП ДК;

6. Керівники державних підприємств, або підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 1000-2999 чоловік -

надається спеціальне звання громадської цивільної служби – генерал-майор ОГФ України ОГП ДК ;

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 100 - 999 чоловік - надається спеціальне звання громадської цивільної служби полковник ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 80-99 чоловік - надається спеціальне звання громадської цивільної служби підполковник ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 50-79 чоловік, або цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності та мають диплом про осіту на рівні магістра - надається спеціальне звання громадської цивільної служби - надається спеціальне звання громадської цивільної служби майор ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 30-49 чоловік, або цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності та мають диплом про осіту на рівні спеціаліста - надається спеціальне звання громадської цивільної служби капітан ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 20-39 чоловік, або цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності та мають диплом про осіту на рівні бакалавра - надається спеціальне звання громадської цивільної служби старший лейтенант ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 10-29 чоловік, або цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності та мають диплом про осіту на рівні охоронців 5 розряду - надається спеціальне звання громадської цивільної служби лейтенант ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні керівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності з кількістю працівників від 5-9 чоловік, або цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів різних форм власності та мають диплом про осіту на рівні охоронців 4 розряду - надається спеціальне звання громадської цивільної служби молодший лейтенант ОГФ України ОГП ДК.

Цивільним службовцям, що заміщають посади громадської цивільної служби на рівні працівників підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності та мають диплом про закінчення середньої освіти - надається спеціальне звання громадської цивільної служби дійсний член ОГФ України ОГП ДК

Громадянам, що є працівниками підприємств, організацій, установ, закладів інших форм власності, але не мають диплом про закінчення середньої освіти, та не мають громадянство України - спеціальне звання громадської цивільної служби не надається. Такі громадяни при вступі в Спілку визнаються як представник ОГФ України ОГП ДК.

Громадянам, які мають спеціальні звання отримані за час служби в силових структурах МВС України, МНС України, СБ України, слідчих органах, збройних силах України та Державній прикордонній службі України при вступі до складу ОГФ України ОГП ДК , або його колективних учасників і їх структурних підрозділів – надається спеціальне звання громадської цивільної служби на тому же рівні, за наявністю відповідних підтверджуючих документів .

Спеціальне звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК привласнюються цивільним службовцям після розгляду наданих фізичною особою документів для вступу до складу ОГФ України ОГП ДК та результатів кваліфікаційного іспиту на отримання сертифікату в органах внутрішніх справ по місцю проживання, навчання, або роботи за наказом керівника ОГФ України ОГП ДК, про що робиться відповідний запис в посвідченні працівника, члена ОГФ України ОГП ДК.

Після привласнення спеціального звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК, громадяни мають право використовувати відповідні знаки розрізнення керівного та робочого складу на спеціальному одязі працівника, члена ОГФ України ОГП ДК за наявністю діючого посвідчення: під час виконання статутних обов’язків по охороні громадського порядку і державного кордону, участі в святкових заходах державного значення, професійного свята, урочистих та загальних зборах ОГФ України ОГП ДК, його колективних учасників і їх структурних підрозділів.

Затверджено рішеням конференції ОГФ України ОГП ДК додаток до протокол № 1.001 від 15.09.2008 року.Додаток до Статуту ОГФ України ОГФ України ОГП ДК № 3


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ОДЯГ І ПРАВИЛАХ ЙОГО НОСІННЯ, ПРО ВІДЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЦИВІЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗАСТОСОВУЄМИХ ДЛЯ РОЗРІЗНЕННЯ КЕРІВНОГО ТА РОБОЧОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ І ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стандарт спеціального одягу, спеціальні звання і знаки розрізнення по спеціальним званням громадської цивільної служби ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (далі ОГФ України ОГП ДК, або Спілка) - це уніфікований за істотними зовнішніми ознаками комплект предметів і знаків одягу та взуття (далі спец.одяг), призначений для носіння працівниками, представниками і членами Спілки, що наочно відбиває їх належність до ОГФ України ОГП ДК.

Ціль введення спец. одягу, спеціального звання і знаків розрізнення по спеціальним званням громадської цивільної служби керівного та робочого складу ОГФ України ОГП ДК – це досягнення необхідної чіткості у відображенні спеціальної кваліфікації працівників, представників і членів Спілки, та субординації у взаємовідносинах між ними. Спеціальні звання ОГФ України ОГП ДК визнаються та діють відносно осіб які є працівниками і членами Спілки, та не дають іх власникам ніяких привілей відносно державного пенсійного забезпечення, оплати комунальних платежів, оплати проїздів в транспорті загального користування міського та міжміського сполучення.


1. Загальні положення

1. Дійсне положення поширюється на керівників, заступників, працівників представників і членів ОГФ України ОГП ДК його колективних учасників і їх структурних підрозділів. На ветеранів силових структур і ветеранів бойових дій, на організації і асоціації за умови їх членства або участі (колективного, колегіального або особистого) в Статутній діяльності Спілки, керівників підприємств, організацій, закладів, установ різних форм власності які виявиявили бажання провадження діяльності Спілки на території своєїстатутної діяльності на підставі договорів співпраці направлених на підтримку громадського порядку і безпеки громадян, керівників і викладачів у військово-патріотичних клубах, спортивних секціях, а також для викладачів початкової військової підготовки, в учбових закладах, що входять до складу Спілки, або при заключені відповідних договорів про співпрацю з ОГФ України ОГП ДК.

1.2. Положення розроблено в рамках реалізації Статуту ОГФ України ОГП ДК, а також, згідно з Кодексом України про адмінистративні правонарушення, Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

1.3. Положення розроблено робочою групою і затверджено рішенням конференцією ОГФ України ОГП ДК від 15.09.2008 р.

2. Предмети спец одягу і правила їх носіння

2.1. Спец.одяг носится суворо в відповідності з цим Положенням.

2.2. Предмети спец.одягу повинні відповідати встановленому опису, бути ретельно підігнаними і міститися в справному стані.

2.3. Спец.одяг підрозділяється на парадну, повсякденну і польову, а кожна з цих форм, крім того, - на літню і зимову.

2.4. Громадянам, звільненим з військовою або іншої служби із зарахуванням в запас або у відставку з правом носіння військової або іншої форми одягу, під час виконання обов'язків пов'язаних з діяльністю Спілки дозволяється носіння військовою або іншої форми одягу, встановленого на момент звільнення, при наявності основних знаків належності до ОГФ України ОГП ДК (нарукавну повязку, металевий жетон, або значок «Символічна відзнака ОГФ України ОГП ДК ).

2.5. Спец.одяг має відмінності залежно від категорії спеціального звання привласненого працівнику, представнику і члену Спілки згідно Положенню про спеціальні звання громадської цивільної служби працівників, представників і членів Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону.

2.6. На спец.одязі, носятся державні і громадські нагороди, знаки розрізнення, відомчі знаки відмінності і інші знаки, засновані в установленому порядку і розміщуються в порядку, встановленому статусом відповідного нагородного знаку.

2.7. Всі працівники, представники і члени Спілки можуть придбати встановлений спец. одяг за власний рахунок відповідно до описів і комплектності визначеними в Додатку № 2 дійсного Положення.

2.8. Спец.одяг для працівників, представників і членів, що внесли значний вклад у збереження, розвиток і зміцнення учбової і матеріально-технічної бази Спілки, виготовляється за рахунок коштівОГФ України ОГП ДК і видаєтся безкоштовно.

2.9. Спец.одяг оголошується на період конкретних заходів керівником підрозділу Спілки, виходячи з вимог цього Положення, з урахуванням особливостей виконання завдань і в суворій відповідності з Додатками № 3 і № 4 до цього Положення.

2.10. Працівнику, представнику і члену Спілки в спец одязі не рекомендуется: відвідувати ринки, магазини, ресторани, казино і інші торгові об'єкти і розважальні заклади, якщо це не пов'язано з виконанням службових обов'язків, а також носити сумки, пакети, коробки і інші предмети господарчо-побутового призначення.

2.11. Працівнику, представнику і члену ОГФ України ОГП ДК забороняється:

А) носіння предметів спец.одягу Спілки і знаків розрізнення, невідповідних зразків;

Б) носіння брудної, чи пошкоджених предметів спец.одягу Спілки і взуття;

В) змішування спец одягу ОГФ України ОГП ДК з цивільним одягом.

3. Знаки розрізнення керівного та робочого складу по спеціальним званням громадської цивільної служби працівників, представників, і членів ОГФ України ОГП ДК

(металеві жетони, знаки «Символічної відзнаки ОГФ України ОГП ДК, нарукавні пов’язки).

3.1. Знаками розрізнення по спеціальним званням громадської цивільної служби працівників, представників, і членів ОГФ України ОГП ДК є погони.

3.2. Погони - спеціальні элементи спец.одягу, призначенні для розміщення знаків розрізнення по спеціальним званиям громадської цивільної служби і знаків розрізнення по функціональному призначенню.


Погони керівника, звання головного генерала громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДК наданого конференцією ОГФ України наступних видів:

прямокутні з трапецієвидними верхніми краями, з галуном спеціального переплетення золотого, або чорного кольору, з кантами зеленного кольору по контуру. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, на відстані 1,5 см від верхнього краю вишита золотистим галуном символіка ОГФ України ОГП ДК, вишита випукла восьмикутна зірка розміром 3,5 см розміщенна по центру осівої лінії погону.


Погони керівника, або заступника керівника генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал полковник ОГФ України ОГП ДК залежно від статусу звання громадської цивільної служби наданого конференцією ОГФ України мають наступні види:

прямокутні з трапецієвидними верхніми краями, з галуном спеціального переплетення чорного кольору, з кантами зеленного кольору по контуру. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, на відстані 1,5 см від верхнього краю вишита золотистим галуном символіка ОГФ України ОГП ДК, вишиті випуклі восьмикутні зірки розміром 2,8 см розміщенні в ряд по осевій лінії погону

    


Погони полковника ОГФ ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна, та двома просвітами зеленого кольору. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, трьокутник з вишитих, або пластикових зірок жовтого кольору розміром 1,8 см вершиною до верхнього краю погона на відстані більшою за половину погона.Погони підполковника ОГФ ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна, та двома просвітами зеленого кольору. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, дві вишитих, або пластикових зірки жовтого кольору розміром 1,8 см, які є основою трьокутника вершина якого розміщена до верхнього краю погона на відстані більшою за половину погона.Погони майора ОГФ ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна, та двома просвітами зеленого кольору. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, одна вишита, або пластикова зірка жовтого кольору розміром 1,8 см яка є вершиною трьокутника розміщеного до верхнього краю погона на відстані більшою за половину погона.Погони капітана ОГФ України ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, чотири вишиті, або пластикові зірки жовтого кольору розміром 1 см розміщені трикутником з антеною направленою до верхнього краю погона на відстані половини погона.Погони старшого лейтенанта ОГФ України ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, три вишиті, або пластикові зірки жовтого кольору розміром 1 см розміщені трикутником вершина якого направлена до верхнього краю погона на відстані більшою половини погона.Погони лейтенанта ОГФ України ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, дві вишиті, або пластикові зірки жовтого кольору розміром 1 см які є основою трикутника вершина якого направлена до верхнього краю погона на відстані більшою половини погона.


Погони молодшого лейтенанта ОГФ України ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою, одна вишита, або пластикова зірка жовтого кольору розміром 1 см яка є вершиною трикутника направленого до верхнього краю погона на відстані більшою половини погона.Погон дійсного члена ОГФ ОГП ДК

Належать працівникам, представникам і членам Спілки відповідно до рішення постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК, прямокугні погони наступних видів:

з трапецієвидними верхніми краями, з полями спеціального ниткового переплетення чорного кольору, двома продовжніми по краю паралельними переплетеннями з золотого галуна. На погоні розміщенно у верхній частині ґудзик жовтого кольору з нанесеною символікою.

2. Працівники, представники і члени Спілки носять погони відповідно спеціальному званю громадського цивільної служби ОГФ України ОГП ДК затверджені Положенням та відповідними рішеннями постійної робочої групи ОГФ України ОГП ДК:а) на піджаках НШ чорного кольору - нашивні погони;

б) на жакетах - нашивні погони;

в) на блузках і сорочках захисного зеленого кольору - зйомні погони з хлястиком;

г) на зимніх втеплених куртках, бушлатах вовно-бавовняних чорного кольору - нашивні погони

Спеціальне звання громадської цивільної служби ОГФ України ОГП ДККількість восьмикутних зірок на погоніРозмір зірок (мм)Відстань від нижнього краю погону до центру першого ряду зірок (мм)
Керівник ОГФ України ОГП ДК (головний генерал)13555
Керівник ОГФ України ОГП ДК, або заступник керівника (генерал-полковник)32825
Керівник ОГФ України ОГП ДК, або заступник керівника (генерал-лейтенант)22825
Керівник ОГФ України ОГП ДК, або заступник керівника (генерал-майор)12825
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (полковник)31825
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (підполковник)21825
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (майор)11825
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (капітан)41025
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (старший лейтенант)31025
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (лейтенант)21025
Працівник, представник, член ОГФ України ОГП ДК (молодший лейтенант)11050

3. Нарукавна пов’язка основна ознака належності до ОГФ України ОГП ДК затверджена Законом України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» нашиваеться на лівому рукаві вище ліктьового суглобу на верхньому одязі.

На зимніх утеплених куртках, або іншому цивільному одязі працівники, представники і члени Спілки носять на лівому лацкані піджака, куртки, плащу значок «Символічна відзнака ОГФ України ОГП ДК» . На літніх сорочках, або зимовому одязі, при виконанні статутних обов’язків по охороні громадського порядку, на лівій стороні грудей поверх одягу носиться металевий жетон «Охорона Порядку».Затверджено рішеням конференції ОГФ України ОГП ДК додаток до протокол № 1.001 від 15.09.2008 року.