Чернігівське обласне громадське формування ВП ОГФ України ОГП ДК 39642850

ЄДРПОУ  36106941 / ВП 39642850
конт тел.+38 067-4667359  

СВ 0000
Чернігівське обласне громадське формування, відокремлений підрозділ Об'єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону.
Порядковий номер СВ, зареєстроване 16 лютого 2015 року № запису в реєстрі 1 339 103 0010 005744

Юридична адреса формування: 15530, Чернігівська область, Чернігівський район, с.Киселівка, вул. Молодіжна, 10
Згідно протоколу №1 від 16 .03.2012 року загальних зборів "Про створення Чернігівського обласного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" в межах статутної діяльності Чернігівська область.

керівник формування:
Пузирний Л.О.., тел.: 096-хххххххх +38 067-4667359  

перший заступник керівника по загальним питанням діяльності формування:
Шоха Л.К, тел.: 096-хххххххх

заступник керівника по організації роботи підрозділів структури формування:
Іценко В.О.., тел.: 096-хххххххх

заступник керівника по кадровим питанням та прийому громадян в представники:
Волинець Г.В., тел.: 096-хххххххх

ПРОВАДИТЬСЯ ПІДБІР КАНДИДАТІВ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ КЕРІВНОГО СКЛАДУ РАЙОННИХ ТА МІСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ, з пропозиціями звертатися за тел.: +38 067-4667359  

Надання консультацій з питань вступу в представники, члени  Чернігівського обласного ГФ ОГП ДК проводится по тел.: 044-3320790, 0674667359 постійно

Список документів необхідних для подачі заяви на вступ в представники та члени Чернігівського обласного ГФ ОГП ДК  на території Чернігівської області зразки яких надані в розділі "Вступ фізичних осіб до ОГФ України через територіальні обласні громадські формування":

  • особиста заява-дозвіл на обробку персональних даних;
  • заява на вступ в територіальне ГФ ОГП ДК затвердженого зразка;
  • копія особистого паспорта 1,2,3,4,11,12 сторінки;
  • копія індентифікаційного кода;
  • фото 3х4 см 2 шт.;
  • довідка з управління оперативної інформаціїї МВС України - про відсутність судимості;
  • при наявності спеціального звання отриманого на службі в: МВС України, СБ України, ЗС України, МНС України та Юстиції України необхідно надати копію та оригінал документу підтверджуючого відповідне звання 
  • квитанція про сплату внеску на охорону громадського порядку на розрахунковий рахунок формування (сума внеску регулюється на підставі рішення установчих загальних зборів формування).