Структура і Керівні органи ОГФ України ОГП ДК та його колективних учасників

Структура і керівні органи ОГФ України ОГП ДК та його колективних учасників "Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону" (скорочено – ОГФ України ОГП ДК) складається з колективних членів (учасників) – Обласних громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які зареєстровані належним чином згідно діючого законодавства України та за згодою вступили в лави ОГФ України ОГП ДК.

Об'єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону (скорочено ОГФ України ОГП ДК) складається з колективних членів (учасників) – Обласних громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які зареєстровані належним чином згідно діючого законодавства України та за згодою вступили в лави ОГФ України ОГП ДК.1. Керівним органом Об'єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону є Конференція представників від Обласних громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

2. Керівні функції в проміжку часу між конференціями виконує Штаб Об'єднання, членами якого є керівники обласних громадських формувань, що очолюються керівником ОГФ України ОГП ДК,який обраний конференцією.

3. Контролюючі функції в проміжку часу між конференціями виконує Ревізійна комісія, склад якої обраний з членів ОГФ України ОГП ДК, що очолюється головою ревізійної комісії ОГФ України ОГП ДК, якого обрано конференцією.

4. Об'єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону виконує функцію координатора діяльності та взаємодії між всіма рівнями громадських формувань з охорони громадського порядку які є його колективними учасниками за їх згодою.

ОГФ України ОГП ДК веде єдиний реєстр всіх фізичних та юридичних членів з видачею останім відповідних особистих посвідчень та свідоцтв, Проводить заходи активізації діяльності діючих та сворення нових громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону з метою залучення громадян України до участі в охороні громадського порядку і державного кордону, створення умов нетерпимості громадян до правопорушень та злочинів, а також підняття довіри населення до правоохоронних органів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України та Прикордонної служби України.

ОГФ України ОГП ДК забезпечує своїх членів відповідною іформаційною базою, організовує міжвідомчу взаємодію як своїх колективних учасників так і на рівні міжвідомчих відносин з структурними підрозділами МВС України, МНС України, Служби безпеки України та Прикордонної служби України.

Штаб ОГФ України ОГП ДК наділений на підставі рішення конференції повноваженнями приймати до розгляду питання стосовно відповідності діяльності керівників всіх рівней громадських формувань з охорони громадського порядку які є його колективними учасниками ОГФ України ОГП ДК за їх згодою. Ініцюювати проведення позачергових зборів при наявності інформації про виявлення порушень з боку керівників громадських формувань різного рівня, у проведенні статутної діяльності. Також розглядати клопотання обласних ГФ ОГП ДК про заохочення кращих членів, представників громадських формувань, посадовців різних державних та інших установ, закладів, організацій та підприємств, громадян України, які проявили себе активними борцями з правопорушеннями та злочиними діями третіх осіб, внесли свій особистий внесок в розбудову безпечного суспільства, шляхом особистого прикладу, добровільних внесків та особисту участь у діяльності ОГФ України ОГП ДК.

Третьою Конференцією ОГФ України ОГП ДК був затверджений список відзнак та порядок подання клопотань обласних ГФ ОГП ДК стосовно заохочення кращих членів, представників громадських формувань, посадовців різних державних та інших установ, закладів, організацій та підприємств, громадян України.Обласне громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону (скорочено обласне ГФ ОГП ДК) складається з колективних участників - Районних та Міських громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які зареєстровані належним чином згідно діючого законодавства України та за згодою вступили в лави обласного формування, колективного учасника ОГФ України ОГП ДК, а також громадяни України, які є фізичними членами чи представниками цього обласного формування.

1. Керівним органом обласного ГФ ОГП ДК є Загальні збори громадян України та представників територіальних громад відповідної області, або керівники Районних та Міських громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

2. Керівні функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Штаб обласного ГФ ОГП ДК, членами якого є керівники районних та міських громадських формувань, очюлюємих обраним загальними зборами, керівником обласного ГФ ОГП ДК.

3. Контролюючі функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Ревізійна комісія, склад якої обраний з членів обласного ГФ ОГП ДК, очолюєма обраним загальними зборами, головою ревізійної комісії обласного ГФ ОГП ДК.

4. Обласні громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону спільно з територіальними органами внутрішніх справ, місцевими органами самоврядування, за участю керівників (директорів) підприємств, організацій, установ та закладів, для проводення на підставі ст. 9, п.1 та ст.11, п.1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", а також договорів про співпрацю, згідно своєї статутної діяльністі у сфері охорони громадського порядку та безпеки створюють Пункти, Пости та Маршрути патрулювання, які є їх структурними підрозділами на території сіл, селищ, міст, підприємств, організацій, установ і закладів. Районне громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону об'єднує у своїх лавах місцеві громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, які зареєстровані належним чином згідно діючого законодавства України при сільських, селищних, міських виконавчих комітетах в межах відповідного району та за згодою вступили в лави районного формування, як колективні учасники, а також громадяни України, які є фізичними членами чи представниками цього районного формування.

1. Керівним органом районного ГФ ОГП ДК є Загальні збори громадян України та представників територіальних громад відповідного району, або керівників місцевих: сільських, селищних, міських громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону а також громадяни України, які є фізичними членами чи представниками цього районного
формування..

2. Керівні функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Штаб районного ГФ ОГП ДК, членами якого є керівники місцевих: сільських, селищних, міських громадських формувань, а також члени формування відповідальні за діяльність окремих Пунктів, Постів, Маршрутів з охорони громадського порядку діючих на території району, очюлюємих обраним загальними зборами, керівником районного ГФ ОГП ДК.

3. Контролюючі функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Ревізійна комісія, склад якої обраний з членів районного ГФ ОГП ДК, очолюєма обраним загальними зборами, головою ревізійної комісії районного ГФ ОГП ДК.

4. Районні громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону спільно з територіальними органами внутрішніх справ, місцевими органами самоврядування, за участю керівників (директорів) підприємств, організацій, установ та закладів, для проводення на підставі ст. 9, п.1 та ст.11, п.1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", а також договорів про співпрацю, згідно своєї статутної діяльністі у сфері охорони громадського порядку та безпеки створюють Пункти, Пости та Маршрути патрулювання, які є їх структурними підрозділами на території сіл, селищ, міст, підприємств, організацій, установ і закладів.Міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону об'єднує у своїх лавах місцеві громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону, які зареєстровані належним чином згідно діючого законодавства України в міському виконавчому комітеті, або районних у місті виконавчих комітетах в межах відповідного міста, та за згодою вступили в лави міського формування, як колективні учасники, а також громадяни України, які є фізичними членами чи представниками цього міського формування.

1. Керівним органом міського ГФ ОГП ДК є Загальні збори громадян України та представників територіальних громад відповідного міста, або керівників місцевих: громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, члени формування відповідальні за діяльність окремих Пунктів, Постів, Маршрутів з охорони громадського порядку діючих на території міста, а також громадяни України, які є фізичними членами чи представниками цього міського формування.

2. Керівні функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Штаб міського ГФ ОГП ДК, членами якого є керівники місцевих: громадських формувань, а також члени формування відповідальні за діяльність окремих Пунктів, Постів, Маршрутів з охорони громадського порядку діючих на території міста, очюлюємих обраним загальними зборами, керівником міського
ГФ ОГП ДК.

3. Контролюючі функції в проміжку часу між загальними зборами виконує Ревізійна комісія, склад якої обраний з членів міського ГФ ОГП ДК, очолюєма обраним загальними зборами, головою ревізійної комісії міського ГФ ОГП ДК.

4. Міські громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону спільно з територіальними органами внутрішніх справ, місцевими органами самоврядування, за участю керівників (директорів) підприємств, організацій, установ та закладів, для проводення на підставі ст. 9, п.1 та ст.11, п.1 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", а також договорів про співпрацю, згідно своєї статутної діяльністі у сфері охорони громадського порядку та безпеки створюють Пункти, Пости та Маршрути патрулювання, які є їх структурними підрозділами на території міста, підприємств, організацій, установ і закладів.Діяльність ОГФ на території України виглядатиме схематично у такій послідовності:

1) Створені, або ті що вже діють громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону на своїй території області об'єднуються під однією назвою обласного громадського формування в якому створюється координаційний штаб по взаємодії між членами місцевих громадських формувань, громадськими формуваннями, органами внутрішніх справ, медичними закладами, органами місцевого самоврядування та іншими державними установами

2) Координаційні штаби обласних громадських формувань взаємодіють з Обласними Радами, Обласними державними адміністраціями, Управліннями МВС України в областях, на предмет своєї Статутної діяльності.

3) Центральний штаб ОГФ України ОГП ДК ("Об'єднання Громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону") веде облік фізичних представників ОГФ України в областях, виготовляє посвідчення єдиного стандарту розробленного на підставі зразка описаного в Постанові КМ України №1872 від 26.12.2000 р., затвердженого конференцією ОГФ України ОГП ДК №1 від 15. 09. 2008 року, координує прийом та передачу інформації від громадян, представників громадських формувань до обласних штабів ГФ ОГП ДК ( громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону).