Вступ фізичних осіб до ОГФ

Згідно статті 12 Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" та розділу 6 Статуту обласних, районних, міських громадських формуваннь з охорони громадського порядку і державного кордону, до складу формування приймаються громадяни України, які проживають, або працюють на території статутної діяльності і досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

Представники формуваннь можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем статутної діяльності формування, після проходження правової і спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, Державної прикордонної служби і видачі відповідної довідки та одержання посвідчення, нарукавної пов'язки члена територіального формування.

Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з нього за їх заявою у порядку, встановленому загальними зборами ОГФ України ОГП ДК.

У разі вчинення представником формування діяння, несумісного з подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного ставлення до своїх обов'язків представника формування тобто на протязі 3-х місяців без поважних причин не приймав участь у чергуванні, може бути прийнято рішення штабу про виключення зі складу формування.

Список документів необхідних для подачі заяви на вступ в члени територіального обласного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону:

1. заяви на вступ ГФ ОГП ДК встановленого зразка (дивись нижче вкладені файли)

2. копія особистого паспорта 1,2,3,4,11,12 сторінки

3. копія РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (ідентифікаційний код)

4. фото 3х4 см 2 шт. (для паспорта чи посвідчення)

5. довідка з управління оперативної інформаціїї МВС України - про відсутність судимості

6. при наявності спеціального звання отриманого на службі в: МВС України, СБ України, ЗС України, МНС України та Юстиції України необхідно надати копію та оригінал документу підтверджуючого відповідне звання.

7. Квитанція на проплату добровільного внеску на розвиток діяльності з охорони громадського порядку і державного кордону

Пакет документів для вступу можна отриматизвернувшись до територіального штабу обласних, районих  формувань по конт. телефонам вказаним у розділі контакти за місцем розташування ГФ

Також за цим порядком можна отримати консультації з Ваших питань щодо діяльності ОГФ України ОГП ДК.

Кандидати в  громадські  формування формування з охорони громадського порядку і державного кордону повині знати що при подачі документів до ГФ вони зобовязуються брати активну участь в:

- в охороні громадського порядку і державного кордону дотримуватися вимог законодавства, не допускати безпідставного обмеження прав і свобод громадян, проявляти коректність і витримку при зверненні до громадян, не здійснювати ніяких дій принижуючих честь і гідність громадянина;

-надавати в рамках наданих йому повноважень представникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів у випадку їх звернення про допомогу у виконанні ними функцій по охороні громадського порядку, попередженню і припиненню правопорушень;

-приймати заходів по наданню допомоги, в тому числі долікарської, громадянам, постраждалим від правопорушень чи від нещасних випадків, а також громадянам, які перебувають в безпорадному чи небезпечному стані для їх здоров'я життю;

-приймати заходів по попередженню і припиненню правопорушень, охороні місця пригоди і повідомляти про виявлені правопорушення в органи внутрішніх справ;

-пояснювати громадянам, в тому числі і правопорушникам, підстави застосування до них з метою охорони громадського порядку заходів по тимчасовому обмеженню їх прав і свобод громадян;

-не розголошувати оперативну або іншу конфіденційну інформацію про діяльність правоохоронних органів, яка стала їм відомою у зв'язку діяльністю по охороні громадського порядку і державного кордону, а також відомостей, які відносяться до приватного життя, особистої чи сімейної таємниці громадян, якщо іншого не встановлено законодавством;

-дотримуватися встановлені у формуванні дисципліни і норми виходів на чергування, виконувати розпорядження та вказівки керівників обласного та районного штабу, а при перебуванні на чергуванні - старшого наряду;

-мати при собі посвідчення представника обласного формування та нарукавну пов'язку, при зверненні до громадян чи до посадових осіб, представник формування зобов'язаний відрекомендуватися та показати своє посвідчення представника обласного формування;

-постійно удосконалювати свої правові знання, оволодіти навичками надання долікарської допомоги, вивчати нові форми і методи попередження і припинення правопорушень, підвищувати рівень спеціальної та фізичної підготовки;

-спільно з працівниками міліції приймати участь в охороні громадського порядку і виконувати їх законні розпорядження.

Представники обласного формування виконують обов'язки по охороні громадського порядку і державного кордону у вільний від основної роботи час на добровільній основі, на  обумовлених при вступі в формування умовах та при проходженні навчання в територіальному органі МВС України.

Запрошуємо вступати у  обласні, районні, міські територіальні формування з охорони громадського порядку і державного кордону активних громадян, які хочуть жити та працювати в безпеці.

Прийом громадян до ВП ОГФ України здійснюють їхні штаби або відділ кадрового забезпечення центрального штабу ОГФ України ОГП ДК