Умови створення територіальних відокремлених підрозділів ОГФ України ОГП ДК

УМОВИ І ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОБЛАСНИХ І РАЙОННИХ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ ЯК ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОГФ УКРАЇНИ ОГП ДК І ВИБУТТЯ З НЬОГО.

До складу ОГФ України приймаються обласні, районні, міські громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону зареєстровані відповідно до ст.6 аб 2 Закону України "про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", які  виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і охорону державного кордону в єдиній систему ОГФ на всій території України.

При вступі необхідні документи : 1. Статут  ГФ ОГП ДК погодженого в територіальних органах внутрішніх справ та органах територіальної влади при наявності прикордонної зони в органі територіальної Державної прикордонної служби 2. Рішення органу місцевого самоврядування про реєстрацію ГФ з вказівкою юридичної адреси, 3.Протокол установчих загальних зборів про призначення керівного складу, 4.Список членів ГФ

При відсутності на території області, району, міста відповідного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону , керівництво штабу ОГФ України ОГП ДК надає можливу юридичну допомогу активним представникам по місцю їх проживання у створенні постійно діючих штабів таких формувань на підставі ст.6, п.2, Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»

Обласні, районні, міські громадські формування є відокремленими підрозділами  ОГФ України ОГП ДК за місцем своєї реєстрації та на території межі своєї діяльності.

Для створення юридичної особи ВП ОГФ України ОГП ДК, керівники обласних, районих, міських громадських формувань звертаються до керівника центрального штабу  з письмовим проханням про реєстрацію відокремленого підрозділу ОГФ України ОГП ДК - діючого обласного, районного , міського громадського формування.

Вибуття  з ОГФ України передбачається при умові припинення діяльності  громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону на відповідній території. При цьому ОГФ України ОГП ДК залишає при собі право створювати окремі загони по охороні громадського порядку і державного кордону для здійснення основної діяльності громадських формувань на вказаній території.

Рішення прийняті на конференції ОГФ України обов‘язкові до виконання всіма членами обласних ВП ОГФ України ОГП ДК.